Bịt cuối máng

bit-cuoi-mang

Bịt cuối máng

Bịt cuối máng là vật thể hình vuông rỗng ruột làm bằng cao su được dùng để chốt cuối ray. Bịt cuối máng có khối lượng là 0.02kg.

Bịt cuối máng là vật thể hình vuông rỗng ruột làm bằng cao su được dùng để chốt cuối ray....

Xem chi tiết