cầu trục – cổng trục

09 th09
lap-dat-cau-truc-dam-doi-30-tan-thep-mien-bac Lắp đặt cẩu trục dầm đôi 2×15 tấn tại Thép miền bắc
                                                              Cụm bánh xe di